Công ty cổ phần Đầu tư Thế giới Di động (MWG – HOSE)

Thời gian thực hiện: Trong 02 (hai) ngày từ 12/04/2024 đến ngày 13/04/2024 (Khai mạc cuộc họp lúc 13:30 ngày 13/04/2024).

- Địa điểm thực hiện: Tòa nhà MWG, Lô T2-1.2, Đường D1, Khu Công Nghệ Cao, P. Tân Phú, TP. Thủ Đức, TP.HCM.

- Nội dung họp: TCPH sẽ thông báo chi tiết cụ thể trong thư mời và tài liệu họp.