Công ty cổ phần Dịch vụ kỹ thuật Mobifone (MFS- Đại chúng chưa niêm yết)

 

- Thời gian thực hiện: Dự kiến được tổ chức vào ngày 08/04/2016

- Địa điểm thực hiện: Dự kiến tại Tổng Công ty Viễn thông Mobifone, lô VP1, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.