Công ty cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn (SVC – HOSE)

Thời gian thực hiện: 13h30’ ngày 03/4/2024.

- Địa điểm tổ chức: Tầng 1, khách sạn Rex Saigon số 141 Nguyễn Huệ, quận 1, TP.HCM.