Công ty Cổ phần Dược phẩm 2/9 (NDP – UPCoM)

Thời gian thực hiện: 30/03/2023.

Địa điểm thực hiện: Hội trường Nhà máy GMP, số: 930C4 đường C, KCN Cát Lái, Cụm 2, P.Thạnh Mỹ Lợi, TP.Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh.

Nội dung họp: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.