Công ty cổ phần Everpia (EVE – HOSE)

Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 24/4/2024.

- Địa điểm tổ chức: Chi nhánh Hưng Yên của Công ty, xã Tân Quang, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên.