Công ty cổ phần Long Hậu (LHG – HOSE)

- Thời gian thực hiện: Ngày 25/4/2024.

Địa điểm tổ chức: Công ty cổ phần Long Hậu, ấp 3, xã Long Hậu, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An.