Công ty cổ phần Minh Hưng Quảng Trị (GMH – HOSE)

Thời gian thực hiện: 13h30' ngày 29/4/2024 (thay đổi ngày tổ chức, trước đó thông báo vào 18/4/2024).

- Địa điểm tổ chức: Tại trụ sở Công ty cổ phần Minh Hưng Quảng Trị, Km8, quốc lộ 9, phường 4, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.