Công ty cổ phần Nhiệt điện Phả Lại (PPC – HOSE)

Thời gian thực hiện: 8h30’ ngày 09/5/2024.

- Địa điểm tổ chức: Trụ sở Công ty, Km28 – Quốc lộ 18, phường Phả Lại, TP. Chí Linh, tỉnh Hải Dương.