Công ty cổ phần Nước Thủ Dầu Một (TDM – HOSE)

Thời gian thực hiện: 28/03/2023.

Địa điểm thực hiện: Văn phòng CTCP Nước Thủ Dầu Một, số 11B đường Ngô Văn Trị, phường Phú Lợi, TP Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương.

Nội dung họp: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.