Công ty cổ phần Ô tô TMT (TMT – HOSE)

Thời gian thực hiện: Ngày 24/4/2024.

- Địa điểm tổ chức: Hội trường Công ty, tòa nhà CONINCO số 4 Tôn Thất Tùng, quận Đống Đa, Hà Nội.