Công ty cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật (IJC – HOSE)

Thời gian thực hiện: Ngày 19/4/2024.

- Địa điểm tổ chức: Khách sạn Becamex – số 2B, đường Hùng Vương, TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.