Công ty cổ phần Sách giáo dục tại Tp. Đà Nẵng (DEA – HNX)

Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 23/04/2024.

- Địa điểm tổ chức: 771 Nguyễn Hữu Thọ, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng.