Công ty Cổ phần SEAREFICO (SRF –HOSE)

Thời gian thực hiện: 31/03/2023.

Địa điểm thực hiện: Trung tâm hội nghị Tân Sơn Nhất Pavillon, 202 Hoàng Văn Thụ, P9, Q Phú Nhuận, TP HCM

Nội dung họp: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.