Công ty cổ phần Sợi Thế Kỷ (STK – HOSE)

Thời gian thực hiện: 30/03/2023.

Địa điểm thực hiện: Khách sạn Windsor Plaza, số 18 An Dương Vương, phường 9, quận 5, TP HCM.

Nội dung họp: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.