Công ty cổ phần Tập đoàn Container Việt Nam (VSC - HOSE)

 
- Thời gian:9h00' ngày 25/03/2016
- Địa điểm: Hội trường tầng 1, khách sạn Habourview, số 4, Trần Phú, Hải Phòng.