Công ty cổ phần Thương mại và Dịch vụ Tiến Thành (TTH – HNX)

Thời gian thực hiện: 25/05/2022.

Địa điểm thực hiện: Theo thông báo mời họp gửi cổ đông.

Nội dung họp: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

VNIndex

1,242.5

1.79 (0.14%)

 
VNIndex 1,242.5 1.79 0.14%
HNX 308.16 1.14 0.37%
UPCOM 94.11 -0.47 -0.5%