Công ty cổ phần Thủy điện miền Nam (SHP – HOSE)

- Thời gian thực hiện: Ngày 25/4/2024.

Địa điểm tổ chức: Chi tiết sẽ được thông báo trong thư mời.