Công ty cổ phần Thủy điện Thác Bà (TBC – HoSE)

Thời gian thực hiện: 23/03/2023.

Địa điểm thực hiện: Trụ sở CTCP Thuỷ điện Thác Bà, tổ dân phố 1, Thị trấn Thác Bà, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái.

Nội dung họp: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.