Công ty cổ phần Transimex Logistics (TOT – HNX)

Thời gian thực hiện: 10/04/2024.

- Địa điểm thực hiện: Phòng Hội nghị - Nhà hàng Hoa viên Tri Kỷ - Số 123 Hồng Hà, Phường 9, Quận Phú Nhuận, TP. HCM, Việt Nam.

- Nội dung họp: Thông qua các nội dung liên quan thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.