Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hà Tây (PTH – UPCoM)

Thời gian thực hiện: 30/03/2023.

Địa điểm thực hiện: Tại hội trường Công ty Km17, Quốc Lộ 6, Đồng Mai, Hà Đông, Hà Nội.

Nội dung họp: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.