Công ty Cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An (HAH – HOSE)

Thời gian thực hiện: 29/03/2023.

Địa điểm thực hiện: Tầng 7, tòa nhà Hải An, Km2+, đường Đình Vũ, phường Đông Hải 2, quận Hải An, TP Hải Phòng.

Nội dung họp: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.