Tính lũy kế 6 tháng, HAGL Agrico báo doanh thu thuần giảm 58% xuống 779 tỷ đồng.

Tính lũy kế 6 tháng, HAGL Agrico báo doanh thu thuần giảm 58% xuống 779 tỷ đồng.

Công ty Nông nghiệp Hoàng Anh Gia Lai (HNG) lỗ hơn 631 tỷ đồng trong quý II/2019

Trong quý II/2019, Công ty cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HNG - sàn HOSE) lỗ ròng hơn 631 tỷ đồng, trong khi quý II/2018 ghi nhận lãi ròng hơn 27 tỷ đồng.

HNG vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2019 với doanh thu thuần gần 439 tỷ đồng, giảm 66% so với cùng kỳ năm 2018.

Trong đó doanh thu trái cây giảm 245 tỷ đồng, ớt giảm 336 tỷ đồng, thu từ bán các sản phẩm khác giảm 231 tỷ đồng, mảng bò, bất động sản và dịch vụ khác đều giảm.

Theo HNG lý giải, doanh thu trái cây giảm do công ty đã chuyển đổi diện tích trồng chanh dây sang trồng các loại cây lâu năm khác. Đồng thời trong kỳ này nhóm công ty chủ động điều tiết mùa vụ không thu hoạch cây thanh long chính vụ mà thu hoạch trái vụ từ tháng 12/2019 đến tháng 4/2020 để nâng cao hiệu quả kinh doanh.

Đối với ớt, Công ty đã chuyển đổi diện tích trồng ớt sang trồng các loại cây khác, theo đó không còn ghi nhận doanh thu từ mảng này.

Về sự sụt giảm doanh thu tại mảng bán sản phẩm, hàng hóa và phụ phẩm thì HNG giải thích nguyên nhân chủ yếu là do nhóm công ty chủ trương tập trung vào mảng cây ăn trái. Ngoài ra, Công ty cho biết đã chấm dứt mảng hoạt động liên quan đến chăn nuôi bò vào cuối 2018 và đầu 2019.

Hoạt động tài chính trong kỳ ghi nhận doanh thu giảm 80% còn 935 triệu đồng, trong khi chi phí giảm 13% còn gần 219 tỷ đồng. Chi phí bán hàng tăng 1,5 lần lên 101 tỷ đồng, trong khi chi phí doanh nghiệp giảm 23% còn 167 tỷ đồng.

Với các chi phí kể trên, kết quả quý II/2019, công ty báo lỗ thuần từ hoạt động kinh doanh ở mức 332 tỷ đồng, tăng gấp 4,5 cùng kỳ, lỗ từ các công ty liên kết cũng tăng gấp 1,6 lần. Như vậy, quý II, HNG đã lỗ ròng hơn 631 tỷ đồng, trong khi vào quý II/2018 ghi nhận lãi ròng hơn 27 tỷ đồng.

Tính lũy kế 6 tháng, HAGL Agrico báo doanh thu thuần giảm 58% xuống 779 tỷ đồng, tương đương 16% kế hoạch cả năm 2019. Công ty lỗ 730 tỷ đồng, trong khi kế hoạch cả năm có lãi 103 tỷ đồng.

Tổng tài sản đến cuối tháng 6 ở mức 30.908 tỷ đồng, tăng nhẹ so với đầu năm với 88% là tài sản dài hạn, chủ yếu là tài sản dở dang hơn 12.970 tỷ đồng, gồm hơn 5.105 tỷ đồng phát triển vườn cây cao su, 3.781 tỷ đồng phát triển vườn cây ăn trái, 3.291 tỷ đồng phát triển vườn cây cọ dầu cùng 2 nhà máy, nhà xưởng và một số công trình khác. Bên cạnh đó, tài sản cố định hơn 10.915 tỷ đồng.

Tài sản ngắn hạn gần 3.600 tỷ đồng, chủ yếu là hàng tồn kho hơn 1.784 tỷ đồng và phải thu ngắn hạn hơn 1.606 tỷ đồng.

Về khoản nợ, Công ty nợ tài chính 12.218 tỷ đồng, giảm 1.700 tỷ đồng so với đầu năm, với 58% là vay ngắn hạn. HAGL Agrico đang vay công ty mẹ Hoàng Anh Gia Lai 1.841 tỷ đồng và Công ty Cổ phần Ô tô Trường Hải (Thaco) 1.259 tỷ đồng.

Mới đây, trong ngày 30/7/2019, HNG đã thông qua phương án chuyển đổi hơn 2,200 tỷ đồng trái phiếu phát hành năm 2018; Công ty cổ phần Ô tô Trường Hải (Thaco, OTC: THA) là trái chủ lớn nhất nắm giữ hầu hết lượng trái phiếu chuyển đổi này. HNG dự kiến phát hành gần 222 triệu cổ phiếu để thực hiện việc chuyển đổi.

Chốt phiên cuối tuần qua, cổ phiếu HNG giảm 2,23% xuống 17.500 đồng với 1,17 triệu cổ phiếu được khớp.
Tin bài liên quan