CSV: Ngày GDKHQ tạm ứng cổ tức năm 2022 bằng tiền (10%)

Công ty cổ phần Hóa chất Cơ bản miền Nam (CSV - HoSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 31/01/2023

- Ngày đăng ký cuối cùng: 01/02/2023

- Lý do mục đích: Chi trả tạm ứng cổ tức năm 2022 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 10% (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)

- Ngày thanh toán: 13/02/2023

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: · Người sở hữu nhận cổ tức bằng chuyển khoản (phí chuyển tiền do cổ đông chịu), hồ sơ nhận cổ tức:

Đối với cổ đông là cá nhân: giấy đăng ký nhận cổ tức bằng hình thức chuyển khoản (theo mẫu) kèm bản sao công chứng CMND/CCCD của cổ đông, bản sao Sổ cổ đông.

Đối với tổ chức: giấy đăng ký nhận cổ tức bằng hình thức chuyển khoản (theo mẫu) kèm bản sao công chứng Giấy đăng ký kinh doanh. · Người sở hữu nhận cổ tức bằng tiền mặt, hồ sơ nhận cổ tức: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Kế toán – Tài chính CTCP Hóa chất cơ bản Miền Nam (lầu 5, số 22 Lý Tự Trọng, P. Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh)(vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 13/02/2023 và xuất trình CMND/CCCD, Sổ cổ đông.