CT3: Ngày GDKHQ Đại hội cổ đông thường niên năm 2014


CTCP Đầu tư và Xây dựng Công trình 3 (CT3- UpCOM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 10/3/2014

- Ngày đăng ký cuối cùng: 12/03/2014

- Lý do và mục đích: Đại hội cổ đông thường niên năm 2014

- Nội dung cụ thể: Tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2014

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: Dự kiến 08h ngày 28/03/2014

- Địa điểm thực hiện: Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Công trình 3, số 136/1 Trần Phú, P.4, Q.5, TP.HCM

- Nội dung cuộc họp: Sẽ thông báo sau