CTCP Chứng khoán MB (MBS – HNX)

Thời gian diễn ra Đại hội: 10/04/2021

Ngày đăng ký cuối cùng: 15/03/2021

Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ thông báo cụ thể sau.

Nội dung họp: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

VNIndex

1,241.64

0.88 (0.07%)

 
VNIndex 1,241.64 0.88 0.07%
HNX 308.02 -1.82 -0.59%
UPCOM 94.73 -1.16 -1.22%
20/05/2022
21/05/2022
22/05/2022
24/05/2022
25/05/2022
26/05/2022
10/05/2023