CTCP Cơ khí Luyện Kim (SDK – UPCoM)

Thời gian diễn ra Đại hội: 24/03/2021

Ngày đăng ký cuối cùng: 25/02/2021

Địa điểm thực hiện: Công ty Cổ phần Cơ khí Luyện Kim, Đường số 2, Khu Công nghiệp Biên Hòa I, Phường An Bình, Tp. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai.

Nội dung họp: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

VNIndex

1,237.62

-3.09 (-0.25%)

 
VNIndex 1,237.62 -3.09 -0.25%
HNX 309.46 2.44 0.79%
UPCOM 94.11 -0.47 -0.5%