CTCP Đầu tư dịch vụ Hoàng Huy (HHS – HOSE)

Thời gian diễn ra Đại hội: 27/03/2021

Ngày đăng ký cuối cùng: 24/02/2021

Địa điểm thực hiện: Tòa nhà 116 Nguyễn Đức Cảnh, phường Cát Dài, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng.

Nội dung họp: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

VNIndex

1,244.45

3.74 (0.3%)

 
VNIndex 1,244.45 3.74 0.3%
HNX 310.56 3.54 1.14%
UPCOM 94.11 -0.47 -0.5%