CTCP Đầu tư và phát triển công nghệ Văn Lang (VLA - HNX)

 
- Thời gian: 8h30' ngày 12/05/2016
- Địa điểm: Hội trường 22/12 - Số 187B Giảng Võ - Đống Đa - Hà Nội.