CTCP Đầu tư và Xây lắp Constrexim số 8 (CX8 – UpCoM)

Thời gian thực hiện: Ngày 15/05/2024.

- Địa điểm tổ chức: Phòng họp trụ sở chính Công ty, số 8, tầng 16 Tòa nhà Constrexim 8, km8 đường Nguyễn Trãi – C7 phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, Hà Nội.