CTCP Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa (SKV – UpCoM)

Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 06/5/2024.

- Địa điểm tổ chức: Dự kiến tổ chức Đại hội tại Hội trường Công ty cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa (Quốc lộ 1A, xã Suối Hiệp, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa).