CTCP Sữa Việt Nam – Vinamilk (VNM – HOSE)

Thời gian thực hiện: Ngày 25/4/2024.

- Địa điểm tổ chức: Họp trực tuyến từ số 10 Tân Trào, quận 7, TP.HCM