CTCP Vận tải Xăng dầu Đường thủy Petrolimex (PJT – HOSE)

- Thời gian thực hiện: 8h30’ ngày 23/4/2024.

Địa điểm tổ chức: Phòng Saigon, Khách sạn Kim Đô, số 133 Nguyễn Huệ, quận 1, TP.HCM.