CTCP Xây dựng công nghiệp và Dân dụng dầu khí (PXI – UpCoM)

Thời gian thực hiện: Ngày 22/4/2024.

- Địa điểm tổ chức: Hội trường Công ty cổ phần Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu khí, số 35D đường 30/4, Phường 9, TP.Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.