CTCP Xây dựng và Đầu tư Visicons (VC6 – HNX)

Thời gian thực hiện: 31/03/2022.

Địa điểm thực hiện: Hội trường Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons – tầng 5 tòa nhà 29T2 phố Hoàng Đạo Thúy, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

Nội dung họp: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.