D2D trả cổ tức 25% năm 2013

D2D trả cổ tức 25% năm 2013

(ĐTCK) ĐHCĐ 2014 của CTCP Phát triển công nghiệp đô thị số 2 (D2D) tổ chức sáng 22/4 đã thông qua việc chi trả cổ tức năm 2013 bằng tiền mặt với tỷ lệ 25%, tổng giá trị chi trả hơn 26,6 tỷ đồng. 

Năm 2013, D2D đạt tổng doanh thu hơn 250,7 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 61,7 tỷ đồng. Năm 2014, D2D đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất 275 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế hợp nhất 55 tỷ đồng, cổ tức khoảng 20%.

D2D sẽ tiếp tục thực hiện nhiều dự án bất động sản trên địa bàn tỉnh Đồng Nai như Dự án Khu phố chợ và chợ mới Quản Thủ (huyện Long Thành), Dự án Khu dân cư phường Thống Nhất (Thành phố Biên Hòa), Dự án Khu dân cư Lộc An.

ĐHCĐ D2D cũng thống nhất việc thoái vốn đầu tư tại các doanh nghiệp mà Công ty tham gia góp vốn liên doanh, liên kết và đầu tư tài chính, để tập trung nguồn lực cho các dự án thuộc lĩnh vực sở trường.

Theo kế hoạch này, D2D sẽ thoái 6 khoản đầu tư với tổng giá trị 152 tỷ đồng. Trong đó, khoản lớn nhất 83,6 tỷ đồng tham gia góp vốn thành lập Công ty TNHH Berjaya - D2D với mục tiêu đầu tư xây dựng cao ốc chung cư, cao ốc văn phòng, khu thương mại dịch vụ cao cấp. 

Tin bài liên quan