Đại hội đồng cổ đông Thaiholdings (THD): Kết quả kinh doanh khả quan, tiếp tục tái cấu trúc toàn diện

Đại hội đồng cổ đông Thaiholdings (THD): Kết quả kinh doanh khả quan, tiếp tục tái cấu trúc toàn diện

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Ngày 23/4, tại Đại hội đồng cổ đông, Ban Lãnh đạo Công ty cổ phần Thaiholdings (mã chứng khoán THD) đã thông tin tới cổ đông kết quả kinh doanh năm 2023 với nhiều kết quả khả quan và các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh 2024.

Theo đó, năm 2023, dù đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức cả trong nước và quốc tế, nhưng bằng nhiều nỗ lực Thaiholdings đạt được kết quả sản xuất - kinh doanh khả quan: Doanh thu thuần cả năm đạt 1.870 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế hợp nhất là 224,5 tỷ đồng, đạt 93% so với kế hoạch.

Mặc dù có kết quả kinh doanh khả quan, Công ty chưa chia cổ tức cho các cổ đông. Lý giải việc này, ông Vũ Ngọc Định - Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc cho biết: "Ban lãnh đạo, Ban điều hành cũng là một trong số cổ đông của Công ty, bản chất của hoạt động kinh doanh bất động sản là ngành nghề cần vốn và phải duy trì vốn trong dài hạn để có thể đem lại hiệu quả đầu tư.

Việc công ty chưa chia cổ tức, nhằm mục tiêu duy trì cho hoạt động chung của ngành, tích lũy và tìm kiếm thêm nguồn, nhất là trong giai đoạn bất động sản đang đóng băng, nên thời điểm này chưa phải là giai đoạn phù hợp để thực hiện chia cổ tức".

Ông Vũ Ngọc Định – Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc Thaiholdings phát biểu tại đại hội

Ông Vũ Ngọc Định – Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc Thaiholdings phát biểu tại đại hội

Trong năm 2024, HĐQT đặt mục tiêu các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh: Doanh thu thuần hợp nhất đạt 1.114 tỷ đồng; Lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 125 tỷ đồng; Lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 68 tỷ đồng.

Về việc đặt mục tiêu sản xuất kinh doanh năm 2024 thấp hơn năm 2023, ông Vũ Ngọc Định cho biết: "Kế hoạch năm 2024, Công ty đặt mục tiêu lợi nhuận sau thuế 68 tỷ đồng, thấp hơn thực hiện so với năm 2023 do bối cảnh nền kinh tế với những thông tin và diễn biến bất lợi trong lĩnh vực bất động sản, các doanh nghiệp bất động sản hiện nay đang lâm vào tình trạng khó khăn với những kết quả không khả quan về doanh thu và lợi nhuận. Tuy nhiên, đây cũng lại là cơ hội để M&A các dự án bất động sản với chi phí thấp. Giai đoạn này, Công ty tập trung tìm kiếm các dự án bất động sản có pháp lý rõ ràng, tiềm năng và được phân tích đầu tư kỹ càng đảm bảo an toàn vốn đầu tư và có khả năng sinh lời".

"Công ty cũng đã có những lộ trình ngắn hạn, dài hạn, xây dựng bộ máy ổn định để khi thị trường có sự ủng hộ từ vĩ mô, Công ty luôn sẵn sàng - cho giai đoạn trở lại của nền kinh tế và thị trường trong tương lai", ông Định cho biết.

Tại thời điểm cuối năm 2023, tổng tài sản của Thaiholdings đạt hơn 6.700 tỷ đồng, với tài sản dài hạn ghi nhận hơn 5.000 tỷ đồng, còn lại là tài sản ngắn hạn. Trong đó, các khoản phải thu ngắn hạn giảm hơn 500 tỷ đồng so với đầu năm.

Tổng nợ phải trả của Thaiholdings đến cuối năm 2023 còn chưa tới 600 tỷ đồng, so với mức hơn 2.300 tỷ vào đầu năm. Gần 900 tỷ đồng nợ vay đã được công ty thanh toán toàn bộ. Việc giảm nợ vay cũng giúp chi phí tài chính trong năm vừa qua của Công ty giảm mạnh.

Từ đầu năm 2023, Thaiholdings đã bắt đầu thực hiện tái cấu trúc toàn tập đoàn theo định hướng cắt giảm dần các khoản đầu tư kém hiệu quả và tập trung vào các ngành nghề cốt lõi mang lại giá trị bền vững.

Toàn cảnh ĐHĐCĐ thường niên 2024 của Công ty Cổ phần Thaiholdings

Toàn cảnh ĐHĐCĐ thường niên 2024 của Công ty Cổ phần Thaiholdings

Ngoài ra, Công ty cũng đề ra những lộ trình ngắn hạn và dài hạn, xây dựng bộ máy ổn định để khi thị trường có sự ủng hộ từ vĩ mô sẽ luôn sẵn sàng cho giai đoạn trở lại của nền kinh tế và thị trường trong tương lai.

Trong lĩnh vực bất động sản, Công ty tiếp tục triển khai các Dự án hiện có như: Khu nghỉ dưỡng phức hợp Enclave Phú Quốc; Dự án Khu phức hợp Kim Liên. Ngoài ra, HĐQT định hướng trong năm 2024, sẽ tiếp tục tìm kiếm các dự án bất động sản tiềm năng để M&A.

Đây là những dự án đảm bảo yếu tố pháp lý, tuân thủ quy định của pháp luật, chi phí đầu tư ban đầu phù hợp. Ngoài ra, các công tác như triển khai giám sát và định hướng phát triển toàn diện các hoạt động kinh doanh của THD, tăng cường công tác quản trị rủi ro; Tiếp tục thực hiện Đề án Tái cấu trúc Công ty giai đoạn 2, nâng cấp vị thế của Công ty trong ngành Tài chính và Bất động sản.

Tin bài liên quan