Tỉnh Đắk Lắk sẽ trình Trung ương 8 cơ chế, chính sách đặc thù để xây dựng và phát triển TP. Buôn Ma Thuột .

Tỉnh Đắk Lắk sẽ trình Trung ương 8 cơ chế, chính sách đặc thù để xây dựng và phát triển TP. Buôn Ma Thuột .

Đắk Lắk đề xuất 8 cơ chế đặc thù phát triển Thành phố Buôn Ma Thuột

0:00 / 0:00
0:00
Tỉnh Đắk Lắk sẽ trình Trung ương 8 cơ chế, chính sách đặc thù để xây dựng và phát triển TP. Buôn Ma Thuột đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Thường trực Tỉnh ủy Đắk Lắk vừa họp cho ý kiến xây dựng Đề án thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù để xây dựng và phát triển thành phố Buôn Ma Thuột đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Theo Kết luận 67-KL/TW, ngày 16-12-2019 về xây dựng và phát triển TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, xác định phương hướng là xây dựng và phát triển TP. Buôn Ma Thuột trở thành đô thị trung tâm vùng Tây Nguyên trên cơ sở khai thác và phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế của địa phương; huy động tối đa mọi nguồn lực đầu tư hoàn thiện kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, tạo nền tảng để thành phố thực sự trở thành đô thị trung tâm và là cực tăng trưởng của vùng. Vì vậy việc xây dựng đề án là hết sức cần thiết cho quá trình phát triển của TP. Buôn Ma Thuột.

Dự thảo Đề án thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù để xây dựng và phát triển thành phố Buôn Ma Thuột đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 của Ban cán sự Đảng UBND tỉnh Đắk Lắk đề xuất 8 cơ chế, chính sách đặc thù xây dựng và phát triển thành phố Buôn Ma Thuột để trình Quốc hội.

Cụ thể là Nâng hạn mức dư nợ vay của ngân sách địa phương lên mức 60%; Trung ương ưu tiên cho Tỉnh vốn vay ODA, vốn vay ưu đãi nước ngoài để đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng về giao thông, xử lý rác, nước thải, y tế… trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột; Vốn nhà nước tham gia dự án PPP đối với các công trình đường cao tốc kết nối thành phố Buôn Ma Thuột với các tỉnh trong khu vực; Bổ sung tiêu chí làm cơ sở phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách Trung ương cho thành phố Buôn Ma Thuột được xác định là đô thị trung tâm vùng.

Ngoài ra, đề xuất tỉnh Đắk Lắk được phân bổ thêm 50% mức chi của các nội dung chi tính theo định mức dân số khi xây dựng định mức chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2022 (tính cho giai đoạn ổn định ngân sách 2022-2025 và giai đoạn 2026-2030) để tỉnh Đắk Lắk phân bổ thêm cho Thành phố Buôn Ma Thuột, tạo nguồn lực tăng chi cho một số ngành, lĩnh vực trọng tâm trên địa bàn Thành phố; Cho phép HĐND tỉnh Đắk Lắk được quyết định bổ sung các khoản phí, lệ phí và tăng mức phí, lệ phí; Đề nghị cho Tỉnh Đắk Lắk được hưởng nguồn thu từ cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước thuộc tỉnh quản lý, để tạo nguồn lực đầu tư phát triển thành phố Buôn Ma Thuột đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2045 theo Kết luận số 67-KL/TW ngày 16/12/2019 của Bộ Chính trị. Cuối cùng là Áp dụng hình thức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư đối với các dự án sử dụng đất vào mục đích thương mại dịch vụ tại địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột nói riêng và tỉnh Đắk Lắk nói chung.

Kết luận cuộc họp, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk, ông Nguyễn Đình Trung cho biết Thường trực Tỉnh ủy thống nhất trình Trung ương 8 cơ chế, chính sách đặc thù cho TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

Ông Nguyễn Đình Trung yêu cầu các cơ quan soạn thảo Đề án tiếp tục hoàn chỉnh để gửi đến Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính xem xét góp ý hoàn thiện trước trình Quốc hội cho ý kiến thông qua. Để đảm bảo Đề án mang tính thuyết phục cao, Tổ soạn thảo phải bám sát hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về đề xuất xây dựng cơ chế, chính sách đặc thù triển khai Kết luận số 67-KL/TW của Bộ Chính trị đối với thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk …

Nội dung Đề án phải thể hiện được sự cần thiết thiết, chặt chẽ và bổ sung danh mục các công trình, dự án đầu tư để bảo đảm tính hợp lý, thuyết phục. Bên cạnh đó, UBND tỉnh xây dựng chương trình, kế hoạch phát triển TP. Buôn Ma Thuột đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 để trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua.

Tin bài liên quan