Đắk Nông: 18.000 tỷ đồng đầu tư các dự án năng lượng tái tạo

Tỉnh Đắk Nông đã chấp thuận chủ trương đầu tư 9 dự án năng lượng tái tạo, tổng vốn gần 18.000 tỷ đồng.
Tỉnh Đắk Nông có nhiều tiềm năng về điện mặt trời.

Tỉnh Đắk Nông có nhiều tiềm năng về điện mặt trời.

UBND tỉnh Đắk Nông cho biết, đến nay tổng số dự án điện năng lượng tái tạo đã được Tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư là 9 dự án; với tổng vốn đầu tư khoảng 17.990 tỷ đồng.

Cụ thể, có 3 dự án điện mặt trời, với tổng vốn khoảng 3.120 tỷ đồng. Trong đó có 2 dự án đã đi vào hoạt động, 1 dự án đang hoàn thiện thủ tục đảm bảo đủ điều kiện triển khai xây dựng.

Về điện gió, tỉnh Đắk Nông có 6 dự án, với tổng vốn đầu tư khoảng 14.870 tỷ đồng. Tuy nhiên đến nay, chỉ mới có 2 dự án hoàn thành xây dựng, 3 dự án đang triển khai xây dựng và 1 dự án đang hoàn thiện thủ tục đảm bảo đủ điều kiện trước khi triển khai xây dựng.

Tỉnh Đắk Nông là địa phương giàu tiềm năng về năng lượng tái tạo. Theo đó, tỉnh có tổng số giờ nắng cao, đạt từ 2.000-2.600 giờ/năm. Bức xạ mặt trời trung bình 150 kcal/m2, chiếm khoảng 2.000-5.000 giờ/năm; hướng gió thịnh hành mùa mưa là Tây Nam, hướng gió thịnh hành mùa khô là Đông Bắc, tốc độ gió bình quân 2,4 -5,4 m/s. Vì vậy, Đắk Nông có tiềm năng, lợi thế lớn để thúc đẩy phát triển năng lượng tái tạo như điện gió, điện mặt trời.

Tuy nhiên, các dự án năng lượng tái tạo trên địa bàn tỉnh Đắk Nông đang gặp nhiều khó khăn trong triển khai xây dựng.

Theo UBND tỉnh Đắk Nông, các văn bản quy phạm pháp luật chưa quy định cụ thể thống nhất, gây khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện bồi thường, hỗ trợ, dẫn đến khiếu nại, khiếu kiện như: Quy định về khoảng cách an toàn của các cột điện gió, áp dụng chế độ chính sách bồi thường giải phóng mặt bằng trong phạm vị ảnh hưởng là chưa cụ thể, rõ ràng.

Ngoài ra, một số dự án đã được Thủ tướng Chính phủ bổ sung quy hoạch điện VII nhưng chưa được chấp thuận chủ trương đầu tư. Nguyên nhân là do quy định về đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư và quy định đấu giá điện chưa được hướng dẫn cụ thể nên không có cơ sở để tổ chức lựa chọn nhà đầu tư triển khai dự án.

Đắk Nông: 18.000 tỷ đồng đầu tư các dự án năng lượng tái tạo ảnh 1
Chủ tịch tỉnh Đắk Nông, ông Hồ Văn Mười cho biết sẽ tháo gỡ khó khăn để các dự án năng lượng tái tạo được triển khai.

Để tháo gỡ khó khăn cho các dự án năng lượng tái tạo, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông, ông Hồ Văn Mười cho biết, đối với các dự án năng lượng tái tạo đã được tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư, tỉnh sẽ tập trung chỉ đạo các đơn vị liên quan sớm hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng còn lại để giao nhà đầu tư triển khai hoàn thiện dự án.

Riêng với các dự án đã được Thủ tướng Chính phủ bổ sung quy hoạch điện VII chưa được chấp thuận chủ trương đầu tư, thì tỉnh Đắk Nông chủ động phối hợp với các Bộ, ngành Trung ương sớm có các văn bản hướng dẫn triển khai lựa chọn nhà đầu tư theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 30/CT-TTg.

Ngoài ra, Đắk Nông sẽ rà soát các đề xuất dự án đầu tư, đề nghị bổ sung các dự án năng lượng tái tạo vào Quy hoạch điện VIII. Hoàn chỉnh việc khảo sát để trình Thủ tướng chính phủ phê duyệt quy hoạch bô xít giai đoạn tiếp theo nhằm tạo cơ sở pháp lý triển khai các dự án khai thác bô xít theo Kết luận số 31-KL/TW ngày 07/3/2022 của Bộ Chính trị về định hướng phát triển ngành công nghiệp bô xít -alumin -nhôm giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Tin bài liên quan

VNIndex

1,258.85

2.1 (0.17%)

 
VNIndex 1,258.85 2.1 0.17%
HNX 301.41 0.08 0.03%
UPCOM 92.32 1.0 1.08%
09/08/2022
11/08/2022
12/08/2022
23/08/2022
24/08/2022
26/08/2022
31/08/2022
05/09/2022
06/09/2022
07/09/2022
09/09/2022
19/09/2022
20/09/2022
26/09/2022