DAS: Ngày GDKHQ trả cổ tức năm 2020 bằng tiền (4%)

0:00 / 0:00
0:00
CTCP Máy - Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng (DAS - UPCoM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 06/10/2021

- Ngày đăng ký cuối cùng: 07/10/2021

- Lý do mục đích: Chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 4%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 400 đồng)

- Thời gian thực hiện: 22/10/2021

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Máy - Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng, địa chỉ: 53 Trần Phú, phường Hải Châu 1, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 22/10/2021 và xuất trình Chứng minh nhân dân.