Đất Xanh (DXG): Quý I/2021 dòng tiền hoạt động kinh doanh tiếp tục âm 516,5 tỷ đồng

Đất Xanh (DXG): Quý I/2021 dòng tiền hoạt động kinh doanh tiếp tục âm 516,5 tỷ đồng

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) CTCP Tập đoàn Đất Xanh (Mã chứng khoán DXG – sàn HOSE) công bố báo cáo tài chính quý I/2021.

Theo đó, Đất Xanh tiếp tục công bố báo cáo lưu chuyển tiền tệ với dòng tiền âm trong quý đầu năm 2021. Trong đó, dòng tiền hoạt động kinh doanh chính âm 516,5 tỷ đồng, cùng kỳ âm 1.484,5 tỷ đồng. Dòng tiền tiếp tục âm do khoản phải thu tiếp tục gia tăng.

Để bù đắp cho dòng tiền hoạt động kinh doanh chính thâm hụt 516,5 tỷ đồng cùng dòng tiền từ hoạt động đầu tư âm 114,4 tỷ đồng, doanh nghiệp phải huy động vốn tài chính để bù đắp thâm hụt dòng tiền. Cụ thể, dòng tiền tài chính dương 1.188,5 tỷ đồng, chủ yếu đến từ vay nợ ròng tăng thêm.

Nếu nhìn rộng ra từ năm 2016 tới năm 2020, dòng tiền hoạt động kinh doanh chính của doanh nghiệp liên tục thâm hụt kéo dài. Cụ thể, năm 2016 âm 467,3 tỷ đồng, năm 2017 âm 1.054,1 tỷ đồng, năm 2018 âm 931,8 tỷ đồng, năm 2019 âm 1.645,8 tỷ đồng và năm 2020 là âm 780,2 tỷ đồng. Doanh nghiệp chủ yếu huy động dòng tiền từ chủ sở hữu và nợ vay để tài trợ cho hoạt động kinh doanh thâm hụt kéo dài.

Tính tới 31/3/2021, tổng tài sản của DXG tăng 10,1% so với đầu năm lên 25.674,6 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu là tồn kho đạt 10.148,7 tỷ đồng, chiếm 39,5% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn đạt 8.325,1 tỷ đồng, chiếm 32,4% tổng tài sản; các khoản phải thu dài hạn đạt 1.293,6 tỷ đồng, chiếm 5% tổng tài sản.

Trong kỳ, các khoản phải thu ngắn hạn tăng 15,4% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 1.111,8 tỷ đồng lên 8.325,1 tỷ đồng.

Ngoài ra, tổng nợ vay ngắn hạn và dài hạn cũng đã tăng 20,1% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 1.192,2 tỷ đồng lên 7.137,5 tỷ đồng và chiếm 27,8% tổng nguồn vốn. Nhờ dòng tiền huy động vốn từ nợ vay tăng thêm đã giúp số dư tiền mặt của doanh nghiệp tăng trong kỳ.

Kết thúc quý đầu năm 2021, Đất Xanh ghi nhận doanh thu đạt 2.953,7 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 711,8 tỷ đồng, lần lượt tăng 390,9% và 659,7% so với cùng kỳ. Trong đó, biên lợi nhuận gộp giảm từ 60,5% về còn 58,8%.

Trong kỳ, bên cạnh lợi nhuận gộp tăng 377,2% so với cùng kỳ lên 1.736,4 tỷ đồng, chi phí tài chính tăng 139,9% so với cùng kỳ lên 116,1 tỷ đồng do dư nợ liên tục tăng, chi phí bán hàng tăng 564,3% lên 562,7 tỷ đồng, chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 22,8% so với cùng kỳ lên 148,7 tỷ đồng và hoạt động khác biến động không đáng kể.

Có thể thấy trong kỳ mặc dù lợi nhuận gộp tăng nhưng đồng thời chi phí lãi vay, chi phí quản lý doanh nghiệp và chi phí bán hàng đều tăng tương đối mạnh.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 22/4, cổ phiếu DXG giảm 1.650 đồng, tương ứng giảm 6,4% về còn 24.000 đồng/cổ phiếu.

Tin bài liên quan