Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM (CII) lên kế hoạch trả cổ tức tiền mặt năm 2023 và năm 2024 với tỷ lệ 16%

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM (mã CII – sàn HOSE) công bố tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, Đại hội dự kiến tổ chức ngày 24/4 tại TP. HCM.
Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM (CII) lên kế hoạch trả cổ tức tiền mặt năm 2023 và năm 2024 với tỷ lệ 16%

Trong năm 2024, Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM đặt kế hoạch tổng doanh thu 4.194 tỷ đồng, giảm 11,3% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ dự kiến 430 tỷ đồng, tăng 9,7% so với thực hiện trong năm 2023.

Về định hướng kinh doanh, đối với lĩnh vực hạ tầng cầu đường, Công ty cho biết kế hoạch doanh thu từ thu phí cho năm 2024 dự kiến 2.441 tỷ đồng, tăng 45% so với cùng kỳ. Trong đó, doanh thu tăng chủ yếu do tăng giá vé thu phí của dự án mở rộng Quốc lộ 1 tỉnh Ninh Thuận và Cầu Cổ Chiên; hợp nhất doanh thu của dự án cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận từ đầu năm.

Ngoài ra, Công ty còn đảm bảo công tác vận hành ổn định các dự án; tiếp tục đầu tư mạnh công tác nghiên cứu các dự án hạ tầng giao thông mới, đặc biệt trong bối cảnh Nghị quyết 98 được ban hành giúp tạo cơ chế đặc thù cho riêng các dự án PPP tại TP.HCM.

Đối với lĩnh vực bất động sản, Công ty tiếp tục vận hành ổn định và đẩy mạnh công tác kinh doanh, cho thuê văn phòng và các diện tích thương mại; tiếp tục hoàn thiện hồ sơ pháp lý của các dự án.

Về tài chính, Công ty tập trung thanh toán các khoản vay đến hạn và trước hạn để tiết giảm chi phí lãi vay. Nhu cầu góp thêm vốn chủ sở hữu vào các dự án đang triển khai sẽ không còn nhiều như giai đoạn trước, vì vậy dẫn đến việc Công ty sẽ có thặng dư nguồn vốn lớn, là cơ sở để Công ty có thể nhanh chóng hoàn trả toàn bộ các khoản nợ tài chính tại Công ty mẹ.

“Việc gia tăng vốn chủ và giảm nợ tài chính là bước chuẩn bị năng lực tài chính cần thiết và quan trọng để CII có thể tham gia đầu tư vào các dự án mới với quy mô lớn từ 10.000 tỷ đồng đến 30.000 tỷ đồng trong giai đoạn sau năm 2024”, Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM nhấn mạnh.

Về kế hoạch phân phối lợi nhuận, Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM trình cổ đông chia cổ tức tiền mặt năm 2023 lên tới 16% và cổ tức tiền mặt năm 2024 tiếp tục là 16%.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 2/4, cổ phiếu CII tăng 50 đồng, lên 19.200 đồng/cổ phiếu.

Tin bài liên quan