Đầu tư LDG (LDG) hoãn tổ chức ĐHCĐ năm 2021 do thực hiện giãn cách xã hội

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Công ty cổ phần Đầu tư LDG (Mã chứng khoán LDG - sàn HOSE) thông qua kế hoạch tạm hoãn tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021.
Đầu tư LDG (LDG) hoãn tổ chức ĐHCĐ năm 2021 do thực hiện giãn cách xã hội

Theo đó, doanh nghiệp dự kiến hoãn tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 (lần tổ chức thứ 2, lần 1 tổ chức không thành công do số lượng nhà đầu tư tham gia thấp hơn yêu cầu tối thiểu) do thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP.HCM về thực hiện giãn cách xã hội toàn thành phố.

Được biết, trước đó doanh nghiệp dự kiến tổ chức đại hội ngày 7/6, doanh nghiệp dự kiến sẽ dời sang thời điểm thích hợp và thông báo sau tới cổ đông.

Trước đó, trong quý I/2021, LDG ghi nhận doanh thu thuần đạt 37 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 0,3 tỷ đồng, lần lượt giảm 44% và 78,6% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, biên lợi nhuận gộp cải thiện từ 54,6% lên 84,1%.

Được biết, trong năm 2021, doanh nghiệp đặt kế hoạch doanh thu thuần là 1.574 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 301 tỷ đồng, lần lượt tăng trưởng 13,4% và 2.233,3% so với thực hiện trong năm 2020. Như vậy, kết thúc quý đầu năm doanh nghiệp chỉ hoàn thành được 0,1% kế hoạch lợi nhuận năm.

Tính tới 31/3/2021, tổng tài sản của LDG tăng 5% so với đầu năm lên 5.807,5 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu là các khoản phải thu ngắn hạn đạt 2.780,2 tỷ đồng, chiếm 47,9% tổng tài sản; tồn kho đạt 1.112,2 tỷ đồng, chiếm 19,2% tổng tài sản; các khoản phải thu dài hạn đạt 785,8 tỷ đồng, chiếm 13,5% tổng tài sản.

Trong kỳ, khoản phải thu tăng 2,9% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 79,2 tỷ đồng; tồn kho tăng 1,6% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 17,4 tỷ đồng và đây chính là hai nguyên nhân chính dẫn tới dòng tiền âm trong kỳ. Trước đó, doanh nghiệp đã trải qua 2 năm liên tiếp dòng tiền kinh doanh âm. Cụ thể, dòng tiền hoạt động kinh doanh chính năm 2019 âm kỷ lục 1.769,6 tỷ đồng, năm 2020 âm 96,5 tỷ đồng.

Ngoài ra, trong quý đầu năm tổng dư nợ vay ngắn hạn và dài hạn tăng 21,5% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 126,7 tỷ đồng lên 714,9 tỷ đồng và chiếm 12,3% tổng nguồn vốn. Chính vì dư nợ vay tăng lên nên đã dẫn tới chi phí tài chính tăng mạnh trong kỳ.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 31/5, cổ phiếu LDG giảm 120 đồng về 7.000 đồng/cổ phiếu.

Tin bài liên quan