Đầu tư tầng Kỹ thuật TP.HCM (CII): Hụt lợi nhuận tài chính, lợi nhuận quý I/2021 giảm 82,5%, còn 48,1 tỷ đồng

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Công ty cổ phần Đầu tư tầng Kỹ thuật TP.HCM (Mã chứng khoán CII - sàn HOSE) công bố báo cáo tài chính quý I/2021.
Đầu tư tầng Kỹ thuật TP.HCM (CII): Hụt lợi nhuận tài chính, lợi nhuận quý I/2021 giảm 82,5%, còn 48,1 tỷ đồng

Theo đó, trong quý I/2021, CII ghi nhận doanh thu đạt 963,5 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 48,1 tỷ đồng, lần lượt tăng 104,1% và giảm 82,5% so với cùng kỳ. Trong đó, biên lợi nhuận gộp giảm từ 38,9% về còn 32,6%.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp tăng 70,9% so với cùng kỳ lên 314,1 tỷ đồng; doanh thu tài chính giảm 67,3% về còn 188,1 tỷ đồng; chi phí lãi vay tăng 14,7% lên 261,9 tỷ đồng; lãi công ty liên doanh, liên kết là 18 tỷ đồng so với cùng kỳ lỗ 10,7 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Lợi nhuận trong kỳ giảm tới 82,5% chủ yếu do hụt doanh thu tài chính và chi phí lãi vay tiếp tục là gánh nặng đối với doanh nghiệp khi liên tục huy động trái phiếu. Cụ thể, trong quý đầu năm, CII đã không còn lãi chuyển nhượng các hợp đồng, trong khi năm trước lãi chuyển nhượng các khoản đầu tư tài chính ước cao hơn 400,7 tỷ đồng; chi phí lãi vay tăng 14,7% so với đầu năm lên 261,9 tỷ đồng.

Trước đó, CII đặt kế hoạch năm 2021 đạt tổng doanh thu 6.700 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 615 tỷ đồng, tăng 14,3% so với thực hiện trong năm 2020. Như vậy, kết thúc quý đầu tiên, doanh nghiệp chỉ hoàn thành được 7,8% kế hoạch lợi nhuận.

Xét về dòng tiền, dòng tiền kinh doanh chính tiếp tục âm 343,1 tỷ đồng so với cùng kỳ âm 365,6 tỷ đồng, để bù đắp dòng tiền chính âm, doanh nghiệp tiếp tục vay nợ ròng.

Trước đó, trong năm 2020, CII cũng công bố dòng tiền hoạt động kinh doanh chính âm kỷ lục 1.393,9 tỷ đồng.

Tính tới 31/3/2021, tổng tài sản của CII tăng 1,4% so với đầu năm, lên 29.955,1 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu là tài sản dở dang dài hạn 5.511,5 tỷ đồng; tài sản cố định đạt 5.321,3 tỷ đồng; tồn kho đạt 5.306 tỷ đồng, chiếm 17,8% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn đạt 4.927,3 tỷ đồng.

Bênh cạnh đó, trong 3 tháng đầu năm nợ vay ngắn hạn và dài hạn tăng 3% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 503,9 tỷ đồng lên 17.082,1 tỷ đồng và chiếm 57% tổng nguồn vốn.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 29/4, cổ phiếu giảm 300 đồng, tương ứng giảm 1,46% về còn 20.300 đồng/cổ phiếu.

Tin bài liên quan