Đầu tư Thương mại SMC (SMC): Người thân Chủ tịch HĐQT vừa bán ra cổ phiếu

Đầu tư Thương mại SMC (SMC): Người thân Chủ tịch HĐQT vừa bán ra cổ phiếu

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Người nhà lãnh đạo tại Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại SMC (Mã chứng khoán SMC - sàn HOSE) vừa bán ra cổ phiếu để giảm sở hữu.

Theo đó, bà Nguyễn Ngọc Thắm, em dâu bà Nguyễn Thị Ngọc Loan, Chủ tịch HĐQT vừa bán 50.200 cổ phiếu để giảm sở hữu từ 0,11% về còn 0,03% vốn điều lệ, giao dịch được thực hiện từ 13/8 đến 15/10.

Trước đó, ông Nguyễn Văn Tiến, Phó tổng giám đốc vừa bán ra 120.000 cổ phiếu để giảm sở hữu từ 0,65% về chỉ còn 0,46% vốn điều lệ, giao dịch được thực hiện từ 13/8 đến 10/9.

Xét về hoạt động kinh doanh, trong quý III/2021, SMC ghi nhận doanh thu đạt 4.140,7 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 128,8 tỷ đồng, lần lượt tăng 0,2% và 28,8% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, biên lợi nhuận gộp tăng nhẹ từ 5,3% lên 5,7%.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp tăng 7,4% so với cùng kỳ, tương ứng tăng thêm 16,2 tỷ đồng lên 234,5 tỷ đồng; doanh thu tài chính tăng 82,1%, tương ứng tăng 14,2 tỷ đồng lên 31,5 tỷ đồng; chi phí tài chính tăng 143,9% so với cùng kỳ, tương ứng tăng 25,9 tỷ đồng; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp giảm 43,2%, tương ứng giảm 43,9 tỷ đồng về 57,8 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, công ty ghi nhận doanh thu đạt 15.162,9 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 869 tỷ đồng, lần lượt tăng 34,7% và 456% so với 9 tháng đầu năm 2020. Trong đó, biên lợi nhuận gộp tăng từ 4,3% lên 9%. Như vậy, tốc độ tăng lợi nhuận và biên lợi nhuận gộp của công ty có dấu hiệu tăng chậm hơn so với giai đoạn 6 tháng đầu năm 2021.

Được biết, trong năm 2021, SMC đặt kế hoạch tổng doanh thu là 18.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 300 tỷ đồng. Như vậy, sau 9 tháng đầu năm, công ty hoàn thành 289,7% kế hoạch lợi nhuận năm.

Điểm đáng lưu ý, mặc dù công ty công bố lợi nhuận tăng kỷ lục nhưng dòng tiền kinh doanh âm kỷ lục. Cụ thể, trong 9 tháng đầu năm dòng tiền kinh doanh chính âm 1.537 tỷ đồng so với cùng kỳ âm 727,9 tỷ đồng. Để bù đắp dòng tiền kinh doanh thâm hụt, cũng như dòng tiền đầu tư âm 472,4 tỷ đồng, công ty đã huy động dòng tiền tài chính lên tới 1.425,5 tỷ đồng, chủ yếu là tăng vay nợ.

Được biết, với việc ghi nhận dòng tiền kinh doanh âm 1.537 tỷ đồng, đây là giá trị âm kỷ lục từ năm 2015 tới nay. Nguyên nhân dòng tiền âm chủ yếu do công ty thực hiện tăng tồn kho và khoản phải thu trong 9 tháng đầu năm.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 20/10, cổ phiếu SMC giảm 300 đồng về 54.700 đồng/cổ phiếu.

Tin bài liên quan