Đầu tư và Xây dựng Bình Dương ACC trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, tỷ lệ 5%

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Ngày 6/9, CTCP Đầu tư và Xây dựng Bình Dương ACC (mã chứng khoán ACC - sàn HOSE) sẽ chốt danh sách trả cổ tức năm 2020.
Đầu tư và Xây dựng Bình Dương ACC trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, tỷ lệ 5%

Theo đó, doanh nghiệp sẽ thanh toán cổ tức bằng tiền, tỷ lệ 5% (tương ứng 01 cổ phiếu được nhận 500 đồng). Thời gian thanh toán bắt đầu từ ngày 24/9.

Như vậy, với 30 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Công ty sẽ phải chi 15 tỷ đồng để thanh toán cổ tức cho cổ đông.

Trong quý II/2021, doanh thu thuần của ACC đạt 141,5 tỷ đồng, tăng 21,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, do giá vốn hàng bán tăng, cùng với chi phí tài chính tăng khiến lãi ròng trong quý của doanh nghiệp giảm 25%, đạt gần 12 tỷ đồng.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu thuần của ACC giảm 5,8% xuống còn 196,2 tỷ đồng. Song nhờ khoản thu nhập khác đạt hơn 20 tỷ đồng, gấp gần 31 lần cùng kỳ dẫn tới lãi ròng tăng 15,8% lên 27,8 tỷ đồng.

Tổng tài sản doanh nghiệp tính đến cuối quý II đạt 924,9 tỷ đồng, tăng nhẹ so với hồi đầu năm. Trong đó, tiền và các khoản tương đương tiền giảm mạnh với 87,5% xuống còn 25,5 tỷ đồng; các khoản phải thu ngắn hạn tăng 7,5% lên 230 tỷ đồng; hàng tồn kho cũng tăng 55,4% lên 550,2 tỷ đồng.

Mặt khác, nợ phải trả cũng tăng 13,1% lên 460 tỷ đồng. Các khoản phải trả người bán ngắn hạn tăng 43,2% lên 106,3 tỷ đồng, vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn tăng 26,3% lên 309 tỷ đồng.

Trên thị trường chứng khoán, kết thúc phiên giao dịch ngày 16/8, cổ phiếu ACC tăng 2% lên 15.200 đồng/CP.

Tin bài liên quan