Đẩy nhanh sắp xếp đổi mới doanh nghiệp nông, lâm nghiệp và cổ phần hóa đơn vị sự nghiệp công lập

(ĐTCK) Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp cho biết, kết quả đạt được trong tổng số 41/41 phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới công ty nông, lâm nghiệp của các bộ, ngành, địa phương, tập đoàn, tổng công ty với 256 doanh nghiệp phải thực hiện sắp xếp, đã được Thủ tướng phê duyệt, vẫn còn thấp 
Ảnh Internet

Ảnh Internet

Tính lũy kế đến nay, đối với công ty nông nghiệp duy trì mô hình Công ty TNHH một thành viên 100% vốn nhà nước có 16/18 công ty (đạt 88,89%); Chuyển thành công ty cổ phần: 40/71 công ty (56,34%); Chuyển thành công ty TNHH hai thành viên trở lên: 09/19 công ty (47,37%); Thực hiện giải thể: 04/12 công ty (33,33%). 

 Đối với công ty lâm nghiệp: duy trì mô hình Công ty TNHH một thành viên 100% vốn nhà nước thực hiện sản xuất, kinh doanh: 03/03 công ty (100%); Duy trì mô hình Công ty TNHH một thành viên 100% vốn nhà nước thực hiện sản xuất cung ứng sản phẩm dịch vụ công ích: 59/60 công ty (98,33%); Chuyển thành công ty cổ phần: 09/31 công ty (29,03%); Chuyển thành công ty TNHH hai thành viên trở lên: 8/20 công ty (40%); Thực hiện giải thể: 9/16 công ty (56,25%). 

Kết quả rà soát mới đây cho thấy, các địa phương đã cơ bản hoàn thành việc rà soát đất đai gắn với sắp xếp lại tổ chức, chuyển đổi công ty nông, lâm nghiệp và làm cơ sở để xử lý các tồn tại, hạn chế, vướng mắc, vi phạm pháp luật trong quản lý, sử dụng đất, tăng cường hiệu lực quản lý, hiệu quả sử dụng nguồn lực đất đai hiện do các công ty nông, lâm nghiệp quản lý và bàn giao về địa phương.

Liên quan hoạt động cổ phần hóa các đơn vị sự nghiệp công lập, 6 tháng đầu năm 2019, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Danh mục đơn vị sự nghiệp công lập chuyển thành công ty cổ phần của 18 bộ, ngành, địa phương. 

Tính lũy kế đến nay, đã có 63 bộ, ngành địa phương (03 bộ, 60 địa phương) được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Danh mục đơn vị sự nghiệp công lập chuyển thành công ty cổ phần, theo đó có 220 đơn vị phải thực hiện cổ phần hóa. Trong số 220 đơn vị này, đã cổ phần hóa được 39 đơn vị (thuộc 03 bộ, 01 tập đoàn và 15 địa phương).

Tin bài liên quan

VNIndex

1,216.23

-1.87 (-0.15%)

 
VNIndex 1,216.23 -1.87 -0.15%
HNX 282.5 -1.37 -0.48%
UPCOM 89.01 0.86 0.97%
29/06/2022
30/06/2022
01/07/2022
04/07/2022
05/07/2022
07/07/2022
12/07/2022
14/07/2022
18/07/2022
19/07/2022
20/07/2022
21/07/2022
25/07/2022
09/08/2022