Một góc của Trường Chính trị tỉnh Bình Phước.

Một góc của Trường Chính trị tỉnh Bình Phước.

Đề nghị kiểm điểm Đảng ủy và Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Bình Phước

0:00 / 0:00
0:00
Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy Bình Phước đề nghị Ban cán sự Đảng UBND tỉnh chỉ đạo UBND tỉnh kiểm điểm Đảng ủy và Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Bình Phước.

Tại kỳ họp thứ 22, khóa XI, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bình Phước đã xem xét kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Đảng uỷ Trường Chính trị tỉnh Bình Phước và Hiệu trưởng Nguyễn Thanh Thuyên.

Qua kiểm tra, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bình Phước nhận thấy, Đảng ủy Trường Chính trị tỉnh Bình Phước có một số hạn chế, khuyết điểm trong việc xây dựng, ban hành, tổ chức thực hiện Quy chế làm việc; thực hiện nguyên tắc tự phê bình và phê bình, nguyên tắc tập trung dân chủ, giữ gìn đoàn kết thống nhất trong Đảng.

Những hạn chế của tập thể Đảng ủy, Ban Giám hiệu Trường Chính trị tỉnh Bình Phước, trước hết thuộc trách nhiệm của ông Nguyễn Thanh Thuyên, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh, đồng thời còn có trách nhiệm của các Phó bí thư, Đảng ủy viên và một số cá nhân khác.

Bên cạnh đó, với vai trò của mình, ông Nguyễn Thanh Thuyên còn một số hạn chế trong công tác quản lý tài chính.

Từ kết quả đánh giá trên, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bình Phước yêu cầu Đảng ủy Trường Chính trị tỉnh và ông Nguyễn Thanh Thuyên nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục các hạn chế, khuyết điểm đã được chỉ ra.

Đồng thời đề nghị Ban cán sự Đảng UBND tỉnh Bình Phước chỉ đạo UBND tỉnh kiểm điểm tổ chức và các cá nhân khác có liên quan.

Ông Nguyễn Thanh Thuyên trước đó là Phó Hiệu trưởng trường Chính trị tỉnh Bình Phước, đến tháng 2/2022 được bổ nhiệm làm Hiệu trưởng với thời hạn 5 năm.

Tin bài liên quan