Đề nghị kỷ luật Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Đồng Nai

0:00 / 0:00
0:00
Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Đồng Nai bị đề nghị thi hành kỷ luật do trong lãnh đạo, điều hành không tuân thủ nguyên tắc tập trung dân chủ và quy chế dân chủ cơ sở của cơ quan. Phó Giám đốc Sở là bà Vy Vũ Hồng Thảo bị kỷ luật khiển trách.
Ông Nguyễn Thanh Tú - Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Đồng Nai (Ảnh: Hạ Quyên).

Ông Nguyễn Thanh Tú - Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Đồng Nai (Ảnh: Hạ Quyên).

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Đồng Nai vừa có thông báo về việc xem xét đề nghị, quyết định thi hành kỷ luật đối với các đảng viên Sở Nội vụ tỉnh Đồng Nai có khuyết điểm, vi phạm.

Theo thông báo của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Đồng Nai, ông Nguyễn Thanh Tú – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Đồng Nai trong lãnh đạo, điều hành không tuân thủ nguyên tắc tập trung dân chủ và quy chế dân chủ cơ sở cơ quan. Ông Tú sửa đổi quy chế, quy định chế độ làm việc của các đơn vị trực thuộc không đúng quy định.

Những việc này dẫn đến nội bộ Sở Nội vụ tỉnh Đồng Nai thiếu thống nhất, có vi phạm về công tác cán bộ, thi đua– khen thưởng và nguyên tắc tài chính.

Căn cứ các quy định của Đảng về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Đồng Nai đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, quyết định thi hành kỷ luật ông Nguyễn Thanh Tú theo thẩm quyền.

Ngoài ra, bà Vy Vũ Hồng Thảo, Đảng ủy viên, Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Đồng Nai, cùng chịu trách nhiệm với những vi phạm của Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy cơ quan này. Cụ thể, bà Thảo vi phạm các quy định về công tác quản lý văn thư, quy định về đánh giá cán bộ, công chức đối với Văn phòng sở.

Với vai trò là Phó Giám đốc phụ trách tài chính và thời điểm giữ chức Trưởng ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh Đồng Nai, bà Thảo đã vi phạm nguyên tắc tài chính, tác phong thiếu gương mẫu trong thực hiện trách nhiệm nêu gương, vi phạm Quy định số 08-QĐ/TU ngày 11/10/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai về văn hóa trong Đảng và văn hóa nơi công sở. Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Đồng Nai quyết định thi hành kỷ luật bà Vy Vũ Hồng Thảo bằng hình thức khiển trách.

Cũng tại kỳ họp này, ông Tạ Quang Trường - Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh Đồng Nai (nguyên Phó Giám đốc Sở Nội vụ) và bà Trần Thị Ái Liên – Phó Giám đốc Sở Nội vụ bị Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Đồng Nai nghiêm khắc phê bình rút kinh nghiệm về những thiếu sót, khuyết điểm.

Tin bài liên quan