Đề xuất trừ điểm giấy phép lái xe, đấu giá biển số xe

0:00 / 0:00
0:00
Trừ điểm giấy phép lái xe là biện pháp quản lý hành chính nhà nước, không phải là hình thức xử phạt vi phạm hành chính.
Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng An ninh Võ Trọng Việt.

Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng An ninh Võ Trọng Việt.

Sẽ chỉ còn 11 hạng giấy phép lái xe, giấy phép lái xe có 12 điểm trong 12 tháng, khi bị trừ hết điểm, người lái xe nếu có nhu cầu cấp giấy phép lái xe mới, phải sát hạch lại.. là những điểm mới đáng chú ý tại dự thảo Luật Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ được Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội sáng 16/9.

Phần lớn nội dung của luật này được tách từ Luật Giao thông đường bộ hiện hành. Hiện tại Chính phủ muốn trình cả hai luật Giao thông đường bộ và luật Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ để Quốc hội xem xét tại kỳ họp gần nhất.

Chủ trì soạn thảo Luật Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, Bộ Công an đề xuất nhiều điểm mới liên quan đến phương tiện tham gia giao thông đường bộ, sát hạch, cấp giấy phép lái xe.

Theo dự thảo luật, trong các hình thức cấp biển số xe cơ giới, xe máy chuyên dùng có hình thức cấp biển số xe thông qua đấu giá và giao Chính phủ quy định đấu giá biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.

Thẩm tra dự án luật, có ý kiến tại Ủy ban Quốc phòng - an ninh đề nghị cân nhắc việc đấu giá biển số xe, vì cho rằng biển số xe dùng để kiểm soát xe cơ giới và gắn liền với xe, sau khi thực hiện đấu giá (bán, mua) trở thành tài sản thuộc sở hữu của cá nhân hoặc tổ chức, sẽ làm thay đổi bản chất của biển số xe.

Ý kiến khác tán thành với việc đấu giá biển số xe, nhưng đề nghị bổ sung các quy định về trường hợp, phương thức thực hiện đấu giá, việc sử dụng, quản lý, cấp đổi, thu hồi biển số xe được cấp qua đấu giá… đồng thời giao Chính phủ quy định cụ thể về vấn đề này.

Điểm mới đáng chú ý nữa là Bộ Công an đề xuất sửa đổi một số hạng giấy phép lái xe so với Luật Giao thông đường bộ năm 2008 để phù hợp với Công ước Viên năm 1968.

Như, quy định 1 hạng B để cấp cho người lái xe ô tô chở người đến 9 chỗ, xe ô tô tải, máy kéo có khối lượng hàng chuyên chở theo thiết kế không vượt quá 3.500 kg; bỏ quy định hạng E, các hạng F. Theo đó, có 11 hạng giấy phép lái xe gồm: A01, A2, A3, B, C, D2, D, BE, CE, D2E, DE.

Dự thảo luật cũng quy định về điểm của giấy phép lái xe, theo đó giấy phép lái xe có 12 điểm trong 12 tháng. Giấy phép lái xe bị trừ hết điểm, sau thời hạn 6 tháng kể từ ngày bị trừ hết điểm, người lái xe nếu có nhu cầu cấp giấy phép lái xe mới, phải sát hạch lại và nếu giấy phép lái xe còn điểm thì được phục hồi 12 điểm sau 12 tháng kế tiếp.

Theo dự thảo luật thì trừ điểm giấy phép lái xe là biện pháp quản lý hành chính nhà nước (không phải là hình thức xử phạt vi phạm hành chính), được áp dụng đối với người lái xe vi phạm pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

Tại cơ quan thẩm tra, có ý kiến cho rằng, dự thảo Luật do Chính phủ trình chia giấy phép lái xe thành 11 hạng khác nhau thay vì 15 hạng như hiện nay, trong đó có 11 loại giấy phép lái xe bị thay đổi, sẽ làm ảnh hưởng đến quyền lợi của người lái xe.

Ý kiến khác cho rằng, việc tính điểm nên áp dụng đối với người lái xe, còn giấy phép lái xe là một loại giấy tờ, không có điểm. Một số ý kiến tại cơ quan thẩm tra đề nghị bổ sung quy định học lại các nội dung đã phạm lỗi khi giấy phép lái xe bị trừ đến một số điểm nhất định, đề nghị quy định trừ điểm giấy phép lái xe là một hình thức xử phạt bổ sung trong Luật Xử lý vi phạm hành chính.

Đề nghị nghiên cứu các ý kiến trên, song Thường trực Ủy ban thẩm tra cho rằng, việc phân 11 hạng giấy phép lái xe là thống nhất với Công ước viên 1968 về giao thông đường bộ.

Chủ nhiệm Uỷ ban Quốc phòng An ninh Võ Trọng Việt cũng nêu rõ, quy định mới về điểm của giấy phép lái xe và trừ điểm, phục hồi điểm của giấy phép lái xe, xác định hình thức xử phạt bổ sung trong Luật Xử lý vi phạm hành chính là hợp lý.

Tuy nhiên, đề nghị cơ quan soạn thảo nghiên cứu cách trừ điểm cho phù hợp với đối tượng, hành vi và bảo đảm tính khả thi, đồng thời, hạn chế lạm dụng quy định này, ông Việt nói.

Tin bài liên quan