DHC: Ngày GDKHQ trả cổ tức đợt 3 năm 2021 bằng tiền (10%)

0:00 / 0:00
0:00
Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre (DHC - HoSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 19/07/2022

- Ngày đăng ký cuối cùng: 20/07/2022

- Lý do mục đích: Chi trả cổ tức đợt 3 năm 2021 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)

- Ngày thanh toán: 30/08/2022

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền tại trụ sở của Công ty - Lô AIII, Khu CN Giao Long, Xã An Phước, Huyện Châu Thành, Tỉnh Bến Tre, Việt Nam vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 30/08/2022 và xuất trình Chứng minh nhân dân/Giấy giới thiệu (đối với Tổ chức).